ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Με βάση τις αποφάσεις της Βουλής των Αντιπροσώπων της Παρασκευής 27 Μαρτίου και της Κυριακής 29 Μαρτίου θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για αυτά που τελικά θα ισχύσουν σε σχέση με τα μέτρα στήριξης της οικονομίας λόγω της κατάστασης που δημιουργήθηκε από το COVID-19.

ΦΠΑ    

 • Αναστέλλεται μέχρι το τέλος Απριλίου η υποχρέωση υποβολής δήλωσης και καταβολής του ΦΠΑ για τις οικονομικές δραστηριότητες που επηρεάστηκαν από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας, για την περίοδο  του ΦΠΑ από 01/12/2019 – 28/02/2020.
 • Η καταβολή του οφειλόμενου ΦΠΑ για την συγκεκριμένη περίοδο θα μπορεί να καταβληθεί μέχρι και τις 10 Νοεμβρίου 2020 χωρίς την επιβολή της επιβάρυνσης πρόσθετους φόρου και τόκων για καθυστερημένη πληρωμή της οφειλής.
 • Από τα πιο πάνω εξαιρούνται οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου και υπηρεσιών που συνεχίζουν κανονικά τις δραστηριότητες τους και έχουν υποχρέωση καταβολής του ΦΠΑ όπως είναι σε ισχύ.
 • Οι συντελεστές του ΦΠΑ παραμένουν ως έχουν, δηλαδή ο βασικός συντελεστής 19% και μειωμένος συντελεστής 9%.

ΓΕΣΥ

 • Αναστολή καταβολής αυξημένων εισφορών για την δεύτερη φάση του ΓΕΣΥ για τα πιο κάτω:
 1. Για πληρωμές μέσω του Τμήματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (μισθοί) η αναστολή καταβολής της αύξησης θα γίνει για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάϊο.
 2. Για πληρωμές μέσω του Τμήματος Φορολογίας (π.χ ενοίκια) για τον μήνα Μάρτιο θα καταβληθεί η αυξημένη εισφορά, ενώ για τους μήνες Απρίλιο, Μάϊο και Ιούνιο θα καταβληθεί με τον υφιστάμενο συντελεστή όπως ισχύ σήμερα.

Ειδικό Σχέδιο φροντίδας παιδιών  

 • Το Ειδικό Σχέδιο θα παραχωρηθεί σε εργαζόμενους γονείς οι οποίοι έχουν την ευθύνη για την φροντίδα παιδιών μέχρι 15 ετών ή και παιδιών με αναπηρίες ανεξαρτήτως ηλικίας και λόγω της φύσης της εργασίας τους δεν μπορούν να εργαστούν είτε με τηλεργασία ή με εργασία από το σπίτι ή με ευέλικτο ωράριο και εφόσον δεν υπάρχει κατ’ οίκον βοήθεια.
 • Την αίτηση για την Ειδική Άδεια (ΕΕΑ1) μπορούν από σήμερα, όσοι ενδιαφέρονται, να την συμπληρώσουν και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά.
 • Υπενθυμίζεται ότι είναι απαραίτητη η συμπλήρωση και της ηλεκτρονικής Δήλωσης Υποβολής Στοιχείων Τραπεζικού Λογαριασμού (EEA6).
 • Η εν λόγω αίτηση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα https://www.coronavirus.mlsi.gov.cy/eidiki-adeia.

Ειδικό Σχέδιο Αυτοτελώς Εργαζόμενων

 • Το Ειδικό Σχέδιο θα καταβληθεί σε αυτοτελώς εργαζόμενους οι οποίοι έχουν αναστείλει πλήρως την εργασία τους σύμφωνα με το Διάταγμα του Υπουργού Υγείας ή έχουν αναστείλει μερικώς την εργασία τους, δηλαδή έχουν μείωση του κύκλου εργασιών τους πέραν του 25% κατά τον μήνα Μάρτιο 2020 και προβλέπεται μείωση του κύκλου εργασιών του και τον μήνα Απρίλιο, σε σχέση με τους αντίστοιχους μήνες του προηγούμενου έτους και η μείωση οφείλεται αποκλειστικά στην κατάσταση που περιήλθε η Επιχείρηση τους από την πανδημία του κορωνοϊού.
 • Από το Ειδικό επίδομα δεν μπορούν να συμμετέχουν αυτοτελώς εργαζόμενοι που ασκούν το επάγγελμα Φαρμακοποιού, Μικροβιολόγοι, Ιατροί (δεν περιλαμβάνονται οδοντίατροι), Κτηνίατροι, Χειριστές ιατρικών συσκευών και εξοπλισμού, Ασφαλιστές, αντιπρόσωποι / πωλητές ασφαλειών, Περιπτεριούχοι, παντοπώλες, πωλητές μίνι μάρκετ, Παρασκευαστές γαλακτοκομικών προϊόντων, Εκπαιδευτικοί κρατικών ινστιτούτων.
 • Το Ειδικό Επίδομα θα ισούται με το 60% του ποσού του εβδομαδιαίου ύψους των ασφαλιστέων αποδοχών τους και δεν μπορεί να είναι μικρότερο των €300,00 αν αφορά περίοδο τεσσάρων εβδομάδων και με ανώτατο όριο τα €900,00 αν αφορά περίοδο τεσσάρων εβδομάδων.
 • Το Ειδικό Σχέδιο Αυτοτελώς Εργαζομένων ισχύει θα από τις 16/03/2020 μέχρι τις 12/04/2020.
 •  Η εν λόγω αίτηση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα https://www.coronavirus.mlsi.gov.cy/copy-of-sxedio-anastolis-ergasias.

Ειδικό Σχέδιο Πλήρης Αναστολής Εργασιών  

 • Το σχέδιο αφορά Επιχειρήσεις όπου από τα μέτρα που πάρθηκαν με ημερομηνία ισχύς 16 Μαρτίου 2020  έχουν αναστείλει την λειτουργία τους. Βασική προϋπόθεση του Σχεδίου είναι να μην έχει απολυθεί οποιοσδήποτε υπάλληλος από την 1η Μαρτίου 2020 και σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης, να μην απολυθεί οποιοσδήποτε υπάλληλος τόσο για την περίοδο συμμετοχής στο Σχέδιο όσο και για επιπρόσθετή περίοδο ίση με την περίοδο συμμετοχής στο Σχέδιο συν ένα επιπλέον μήνα.
 • Επιχειρήσεις κάτω των 9 εργοδοτουμένων θα καταβληθεί το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα σε όλους τους εργοδοτουμένους ανεξαρτήτως της ιδιότητας των προσώπων αυτών.
 • Επιχειρήσεις πέραν των 9 εργοδοτούμενων θα καταβληθεί το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα στο 90% των εργοδοτουμένων. Το εναπομείναν 10%  περιλαμβάνει Διευθυντές, Μέτοχους, Συνέταιρους που κατέχουν πέραν του 20% των μετοχών, Γενικούς Διευθυντές και διευθυντικά στελέχη τα οποία δεν θα δικαιούνται το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα.
 • Το ανεργιακό επίδομα που θα λάβουν τα μισθωτά πρόσωπα θα ανέρχεται στο 60% της αξίας των ασφαλιστικών μονάδων που έχουν στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
 • Η σχετική αίτηση (ΕΕΑ.3) επισυνάπτεται και θα πρέπει να υποβληθεί από τους Εργοδότες για όλους τους εργοδοτούμενους για τους οποίους θα υποβληθεί η σχετική αίτηση.
 • Το έντυπο θα υποβληθεί ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.coronavirus.mlsi.gov.cy, το οποίο δεν έχει ακόμη αναρτηθεί στην σχετική ιστοσελίδα.

Ειδικό Σχέδιο Μερικής Αναστολής Εργασιών  

 • Το σχέδιο αφορά Επιχειρήσεις όπου έχει ανασταλεί μερικώς η εργασία της, δηλαδή έχει μειωθεί ο κύκλος εργασιών της πέραν του 25% κατά τον μήνα Μάρτιο 2020 και προβλέπεται αντίστοιχη μείωση και τον μήνα Απρίλιο 2020, σε σύγκριση με τους αντίστοιχους μήνες του προηγούμενου έτους και η μείωση του κύκλου εργασιών να οφείλεται αποκλειστικά στην κατάσταση που περιήλθε λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.
 • Βασική προϋπόθεση του Σχεδίου είναι να μην έχει απολυθεί οποιοσδήποτε υπάλληλος από την 1η Μαρτίου 2020 και σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης, να μην απολυθεί οποιοσδήποτε υπάλληλος τόσο για την περίοδο συμμετοχής στο Σχέδιο όσο και για επιπρόσθετή περίοδο ίση με την περίοδο συμμετοχής στο Σχέδιο συν ένα επιπλέον μήνα.
 • Επιχειρήσεις που εργοδοτούν μέχρι 50 εργοδοτουμένους, μπορούν να ενταχθούν στο Σχέδιο και να δηλώσουν το 75% του συνολικού αριθμού των εργοδοτουμένων τους για να τους καταβληθεί το Ειδικό Επίδομα.
 • Επιχειρήσεις που εργοδοτούν περισσότερους από 50 εργοδοτούμενους, μπορούν να ενταχθούν στο Σχέδιο και να δηλώσουν το 60% του συνολικού αριθμού των εργοδοτουμένων τους για να τους καταβληθεί το Ειδικό Επίδομα.
 • Για τον υπολογισμό του αριθμού των εργοδοτουμένων που εμπίπτουν είτε στο 75% είτε στο 60% του συνόλου των εργοδοτούμενων, το αποτέλεσμα της μαθηματικής πράξης στρογγυλοποιείται στο πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.
 • Επιχειρήσεις που εργοδοτεί μέχρι και 2 πρόσωπα, το επίδομα θα δοθεί και στα δύο πρόσωπα.
 • Δεν θα παρέχεται το ειδικό Επίδομα σε Διευθυντές, Μετόχους και Διευθυντικά στελέχη, οι οποίοι εμπίπτουν είτε στο 25% είτε στο 40% του προσωπικού το οποίο δεν δύναται να καταβληθεί το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα.
 • Το ανεργιακό επίδομα που θα λάβουν τα μισθωτά πρόσωπα θα ανέρχεται στο 60% της αξίας των ασφαλιστικών μονάδων που έχουν στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
 • Η σχετική αίτηση (ΕΕΑ.4) επισυνάπτεται και θα πρέπει να υποβληθεί από τους Εργοδότες για όλους τους εργοδοτούμενους για τους οποίους θα υποβληθεί η σχετική αίτηση.  Το έντυπο θα υποβληθεί ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.coronavirus.mlsi.gov.cy, το οποίο δεν έχει ακόμη αναρτηθεί στην σχετική ιστοσελίδα.

Δόσεις δανείων

 • Αναστολή δόσεων για περίοδο 9 μηνών, δηλαδή μέχρι και το τέλος του τρέχον έτους, σε πελάτες Τραπεζών χωρίς καθυστέρηση στις δόσεις τους μέχρι 28/02/2020.
 • Η αναστολή της αποπληρωμής των δόσεων θα αρχίσει από την ημερομηνία υποβολής του γραπτού αιτήματος προς το χρηματοοικονομικό οργανισμό εφόσον ο επηρεαζόμενος πληροί τα κριτήρια.
 • Επισημαίνουμε ότι το σύνολο των δόσεων και των τόκων που θα ανασταλούν, θα προστεθούν στο υπόλοιπο του δανείου και θα ανατοκίζονται.